Gegevensbeschermingsverklaring

De verwerkingsverantwoordelijke voor de gegevens is:

Trusetal Verbandstoffwerk GmbH
Konrad-Zuse-Straat 15
33758 Schloß Holte-Stukenbrock
Duitsland
info@tshs.eu

Telefoon: +49 5207 / 991688-0

We verheugen ons over uw belangstelling voor onze website. De bescherming van uw privéleven is voor ons zeer belangrijk. Hieronder informeren we u uitvoerig over hoe wij met uw gegevens omgaan.

1. TOEGANGSGEGEVENS EN HOSTING

U kunt onze webpagina's bezoeken zonder uw persoonlijke gegevens op te geven. Elke keer dat een website wordt bezocht, slaat de webserver alleen automatisch een zogenaamd server logfile op, dat bijvoorbeeld de naam bevat van het opgeroepen bestand, uw IP-adres, de datum en het uur van het bezoek, de hoeveelheid overgedragen data en de aanvragende provider (toegangsgegevens). Daarmee wordt de raadpleging gedocumenteerd.

Deze toegangsgegevens worden uitsluitend gebruikt om een ongestoorde werking te garanderen, alsook voor de verbetering van onze online aanwezigheid. Dit dient overeenkomstig art. 6 lid 1, zin 1, onder f AVG (GDPR)  voor de bescherming in het kader van een afweging van de doorslaggevende gerechtvaardigde belangen voor een correcte voorstelling van onze online aanwezigheid overeenkomstig art. 6 lid 1, zin 1, onder f AVG . Alle toegangsgegevens worden ten laatste zeven dagen na het eind van uw bezoek aan onze website gewist.

HOSTING

De diensten voor hosting en voor de weergave van de website worden deels door onze serviceproviders uitgevoerd in het kader van een verwerking in onze opdracht. Voor zover in het kader van de onderhavige gegevensbeschermingsverklaring niets op een andere manier wordt uitgelegd, worden alle toegangsgegevens alsook alle gegevens, die in de daartoe voorziene formulieren op deze website verzameld worden, op hun servers verwerkt. Bij vragen over onze serviceproviders en de basis voor onze samenwerking met hun kunt u gebruik maken van de contactgegevens die in deze gegevensbeschermingsverklaring opgenomen zijn.

2. GEGEVENSVERZAMELING EN GEBRUIK BIJ CONTACTOPNAME

We verzamelen persoonsgegevens als u ons deze vrijwillig meedeelt wanneer u contact opneemt met ons (bv. via het contactformulier of e-mail). De verplichte velden worden als zodanig aangegeven, omdat we in deze gevallen de gegevens absoluut nodig hebben voor de verwerking van uw contactopname en we u zonder deze gegevens geen antwoord kunnen sturen. Welke gegevens verzameld worden, is te zien op de betreffende invulformulieren. We gebruiken de gegevens die u ons meedeelt voor de verwerking van uw aanvragen overeenkomstig lid 1, zin 1, onder  b AVG . Wanneer uw aanvraag als klant volledig verwerkt is, worden uw gegevens gewist, voor zover u niet uitdrukkelijk toegestemd heeft met een verder gebruik van uw gegevens overeenkomstig lid 1, zin 1, onder  a AVG  of we ons voorbehouden om deze gegevens nog verder te gebruiken, binnen de wettelijk toegestane mogelijkheden en waarover we u in deze uitleg informeren.

3. RECLAMEMAILINGS

RECLAMEMAILINGS EN UW RECHT VAN BEZWAAR

Verder behouden we ons het recht voor, uw voor- en achternaam en postadres te gebruiken voor eigen reclamedoeleinden, bv. om u interessante aanbiedingen en informatie over onze producten per post te sturen. Dit dient om ons te vrijwaren in het kader van een afweging van de doorslaggevende gerechtvaardigde belangen wanneer we onze klanten reclame sturen overeenkomstig art. 6 lid 1, zin 1, onder f AVG . U kunt op elk moment bezwaar aantekenen tegen de opslag en het gebruik van uw gegevens voor deze doeleinden door een bericht te sturen naar de contactinformatie die wordt opgegeven in deze gegevensbeschermingsverklaring.

De reclamemailings worden in het kader van een verwerking in onze naam verricht door een dienstverlener, aan wie we uw gegevens hiertoe doorgeven.

4. COOKIES EN ANDERE TECHNOLOGIEËN

ALGEMENE INFORMATIE

Om het bezoek aan onze website aantrekkelijker te maken en het gebruik van bepaalde functies mogelijk te maken, gebruiken we op verschillende pagina's technologieën die ook zogenaamde cookies inhouden. Cookies zijn kleine tekstbestanden, die automatisch op uw eindtoestel worden opgeslagen. Sommige van de cookies die we gebruiken, worden bij het afsluiten van de browser weer gewist (zogenaamde sessiecookies). Andere cookies worden in uw toestel opgeslagen zodat we uw browser bij het volgende bezoek herkennen (permanente cookies).

We gebruiken deze technologieën omdat ze onontbeerlijk zijn voor het gebruik van bepaalde functies van onze website (bv. voorkeursinstellingen van de website). Door deze technologieën worden het IP-adres, het tijdstip van het bezoek, informatie over uw toestel en de browser alsook informatie over uw gebruik van onze website (bv. informatie over uw voorkeuren) verzameld en verwerkt. Dit dient in het kader van een afweging van de doorslaggevende gerechtvaardigde belangen voor een optimale voorstelling van ons aanbod overeenkomstig art. 6 lid 1, zin 1, onder f AVG .

Daarnaast gebruiken we technologieën om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen waaraan we onderworpen zijn (bv. om te kunnen aantonen dat we toestemming hebben verkregen voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens) alsook voor webanalyse en online marketing. Verdere informatie hierover, inclusief de betreffende rechtmatige grondslag voor de gegevensverwerking vindt u in de volgende titels van deze gegevensbeschermingsverklaring.

De cookie-instellingen voor uw browser vindt u onder de volgende links: Microsoft Edge™ / Safari™ / Chrome™ / Firefox™ / Opera™

Indien u toestemt met het gebruik van de technologieën overeenkomstig lid 1, zin 1, onder  a AVG , kunt u uw toestemming op elk moment herroepen door een bericht te sturen naar het contactadres opgenomen in deze gegevensbeschermingsverklaring.

5. GEBRUIK VAN COOKIES EN ANDERE TECHNOLOGIEËN VOOR WEBANALYSE EN RECLAMEDOELEINDEN

Indien u hiervoor uw toestemming heeft verleend overeenkomstig lid 1, zin 1, onder  a AVG , gebruiken we op onze website de volgende cookies en andere technologieën van externe aanbieders. De gegevens die in dit verband worden verzameld, worden gewist zodra de doelstelling ervoor vervalt en het gebruik van de betreffende technologie wordt beëindigd. U kunt uw toestemming op elk moment met onmiddellijke ingang voor de toekomst intrekken. Verdere informatie over de mogelijkheden voor herroeping vindt u in het hoofdstuk "Cookies en andere technologieën". Verdere informatie, inclusief de basis van onze samenwerking met de afzonderlijke verstrekkers, vindt u bij de betreffende technologieën. Bij vragen over deze serviceproviders en de basis voor onze samenwerking met hen kunt u gebruik maken van de contactgegevens die in deze gegevensbeschermingsverklaring opgenomen zijn.

5.1 GEBRUIK VAN DE DIENSTEN VAN GOOGLE

We gebruiken de hieronder genoemde technologieën van Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland ("Google"). De informatie die automatisch verzameld wordt door de technologieën van Google over uw gebruik van onze website worden over het algemeen doorgestuurd naar een server van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, VS en daar opgeslagen. Voor de VS is het adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie niet geldig. Onze samenwerking steunt op de standaardbepalingen van de Europese Commissie. Voor zover uw IP-adres wordt verzameld door technologieën van Google, wordt dit vóór de opslag op de servers van Google afgekort door de activering van de IP-anonymisering. Het volle IP-adres wordt slechts in zeer uitzonderlijke gevallen doorgegeven aan een server van Google en daar afgekort. Voor zover bij de afzonderlijke technologieën niets afwijkends is aangegeven, geschiedt de gegevensverwerking op basis van een voor de betreffende technologie gesloten akkoord tussen de gemeenschappelijk verantwoordelijken overeenkomstig art. 26 AVG . Verdere informatie over de gegevensverwerking door Google vindt u in de informatie over gegevensbescherming van Google.

GOOGLE ANALYTICS

Voor de analyse van de website worden gegevens met GOOGLE ANALYTICS (IP-adres, tijdstip van het bezoek, informatie over toestellen en browser alsook informatie over uw gebruik van onze website) automatisch verzameld en opgeslagen, en daaruit worden gebruikersprofielen samengesteld op basis van gepseudonimiseerde gegevens. Hiervoor kunnen cookies gebruikt worden. Uw IP-adres wordt principieel niet samengevoegd met andere gegevens van Google. Voor de gegevensverwerking werd er een verwerkingsakkoord afgesloten met Google.

YOUTUBE VIDEO PLUGIN

Voor het gebruik van inhoud van derde partijen worden via de YOUTUBE VIDEO PLUGIN in de door ons gebruikte uitgebreide bescherminsgsmodus gegevens verzameld (IP-adres, tijdstip van het bezoek, informatie over toestellen en browsers). Deze worden naar Google doorgestuurd en daarop door Google verwerkt. Dit gebeurt echter alleen als u een video afspeelt.

6. SOCIALE MEDIA

ONZE ONLINE AANWEZIGHEID OP FACEBOOK, INSTAGRAM, YOUTUBE

Indien u hiervoor uw toestemming heeft verleend overeenkomstig lid 1, zin 1, onder  a AVG  ten aanzien van de betreffende leveranciers van sociale media, worden bij uw bezoek aan onze online platforms op de hierboven genoemde sociale media uw gegevens automatisch verzameld en opgeslagen. Dit gebeurt met het oog op marktonderzoek en reclamedoeleinden, waarvoor we gepseudonimiseerde gebruikersprofielen opmaken. Deze kunnen gebruikt worden om bv. reclame binnen en buiten de platformen in te schakelen die mogelijk overeenkomen met uw interessegebied. Hiertoe worden over het algemeen cookies ingezet. De gedetailleerde informatie voor de verwerking en het gebruik van gegevens door de betreffende leveranciers van sociale media alsook de contactgegevens en uw betreffende rechten en instelmogelijkheden voor de bescherming van uw privéleven, vindt u op de links hieronder naar de gegevensbeschermingsverklaringen van de leveranciers. Heeft u hierover toch nog meer hulp nodig, dan kunt u gerust contact opnemen met ons.

Facebook wordt aangeboden door Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland ("Facebook Ierland"). De informatie die automatisch verzameld wordt door Facebook Ireland over uw gebruik van onze online platforms op facebook wordt over het algemeen doorgestuurd naar een server van Facebook, Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025, VS en daar opgeslagen. Voor de VS is het adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie niet geldig. Onze samenwerking steunt op de standaardbepalingen van de Europese Commissie. De gegevensverwerking in het kader van het bezoek aan een Facebook Fanpage is gebaseerd op een akkoord tussen de gezamenlijke verantwoordelijken overeenkomstig art. 26 AVG . Verdere informatie (informatie over Insight-gegevens) vindt u hier.

Instagram is een aanbod de Facebook Ierland Ltd., 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland ("Facebook Ireland“). De informatie die automatisch verzameld wordt door Facebook Ireland over uw gebruik van onze online platforms op Instagram wordt over het algemeen doorgestuurd naar een server van Facebook, Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025, VS en daar opgeslagen. Voor de VS is het adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie niet geldig. Onze samenwerking steunt op de standaardbepalingen van de Europese Commissie. De gegevensverwerking in het kader van het bezoek aan een Instagram Fanpage is gebaseerd op een akkoord tussen de gezamenlijke verantwoordelijken overeenkomstig art. 26 AVG . Verdere informatie (informatie over Insight-gegevens) vindt u hier.

YouTube is een aanbod de Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland ("Google"). De informatie die automatisch verzameld wordt door Google over uw gebruik van onze online platforms op YouTube worden over het algemeen doorgestuurd naar een server van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, VS en daar opgeslagen. Voor de VS is het adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie niet geldig. Onze samenwerking steunt op de standaardbepalingen van de Europese Commissie.

7. CONTACTGEGEVENS EN UW RECHTEN

Als betrokkene heeft u de volgende rechten:

 * overeenkomstig art. 15 AVG: het recht op informatie over de persoonlijke gegevens die we in het aangegeven kader over u verwerkt hebben;
 * overeenkomstig art. 16 AVG: het recht op onmiddellijke verbetering van onjuiste of aanvulling van onvolledige persoonlijke gegevens die wij over u hebben opgeslagen;
 * overeenkomstig art. 17 AVG: het recht op wissen van de persoonlijke gegevens die wij over u hebben opgeslagen, voor zover deze niet de verdere verwerking* vereisen voor de uitoefening van het recht op meningsuiting en informatie;
    * om te voldoen aan een wettelijke verplichting;
    * om redenen van openbaar belang of
    * voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen;
  
 * overeenkomstig art. 18 AVG: het recht op beperking van de verwerking van uw persoonlijke gegevens, Indien
    * de juistheid van de gegevens door u wordt bestreden;
    * de verwerking onrechtmatig is, en u toch het wissen afwijst;
    * we de gegevens niet meer vereisen, maar u deze wel vereist voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen
    * u overeenkomstig art. 21 AVG  bezwaar heeft aangetekend tegen de verwerking;
  
 * overeenkomstig art. 20 AVG: het recht om de persoonlijke gegevens die u ons heeft verstrekt, in een gestructureerd, gangbaar en elektronisch leesbaar formaat te verkrijgen of te laten doorsturen naar een andere verantwoordelijke;
 * overeenkomstig art. 77 AVG: het recht klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. Over het algemeen kunt u hiertoe contact opnemen met de toezichthoudende autoriteit van uw gebruikelijke woonplaats of werkplaats of met onze hoofdvestiging.

Bij vragen voor de verzameling, de verwerking of het gebruik van uw persoonlijke gegevens, voor informatie, verbetering beperking of wissing van gegevens alsook intrekking van toegekende toestemmingen of bezwaar tegen een bepaald gebruik van gegevens kunt u contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming.

Functionaris voor gegevensbescherming:

Thomas Werning
Dieselstraße 12
32791 Lage
Duitsland

+49 5232 980-4701
datenschutz@tshs.eu

Recht van bezwaar

Wanneer we uw persoonsgegevens zoals hierboven uitgelegd verwerken voor de vrijwaring van onze in het kader van een afweging van doorslaggevende gerechtvaardigde belangen, kunt u bezwaar aantekenen tegen toekomstige verwerking. Tegen de verwerking voor doeleinden van direct marketing, kunt u dit recht op elk moment uitoefenen zoals hierboven beschreven. Wat de verwerking voor andere doeleinden betreft, beschikt u alleen over een recht van bezwaar na voorlegging van redenen die voortvloeien uit uw bijzondere situatie.

Indien u uw recht van bezwaar uitoefent, zullen we uw persoonlijke gegevens niet langer verwerken voor deze doeleinden, tenzij we dwingende redenen voor de verwerking kunnen aantonen, die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of als de verwerking moet dienen voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen.

Dit geldt niet wanneer de verwerking dient voor doeleinden van direct marketing. Dan zullen we uw persoonlijke gegevens niet langer verwerken met dit doel.

Gegevensbeschermingsverklaring opgesteld met Trusted Shops Wetstteksten in samenwerking met FÖHLISCH Advocaten.

Heeft u vragen? Wij helpen u graag verder!