Gegevensbeschermingsverklaring

De verwerkingsverantwoordelijke voor de gegevens is:

Trusetal Verbandstoffwerk GmbH
Konrad-Zuse-Straße 15
33758 Schloss Holte-Stukenbrock
Duitsland
info@tshs.eu

Telefoon: +49 5207 / 991688-0

We verheugen ons over uw belangstelling voor onze website. De bescherming van uw privéleven is voor ons zeer belangrijk. Hieronder informeren we u uitvoerig over hoe wij met uw gegevens omgaan.

1. Toegangsgegevens en hosting

U kunt onze webpagina's bezoeken zonder uw persoonlijke gegevens op te geven. Elke keer dat een website wordt bezocht, slaat de webserver alleen automatisch een zogenaamd server logfile op, dat bijvoorbeeld de naam bevat van het opgeroepen bestand, uw IP-adres, de datum en het uur van het bezoek, de hoeveelheid overgedragen data en de aanvragende provider (toegangsgegevens). Daarmee wordt de raadpleging gedocumenteerd. Deze toegangsgegevens worden uitsluitend gebruikt om een ongestoorde werking te garanderen, alsook voor de verbetering van ons aanbod. Dit dient om ons te beschermen in het kader van een afweging van de doorslaggevende gerechtvaardigde belangen bij een correcte voorstelling van ons aanbod overeenkomstig art. 6 lid 1 zin 1 onder f van de AVG (GDPR). Alle toegangsgegevens worden ten laatste zeven dagen na het eind van uw bezoek aan onze website gewist.

Hosting

De diensten voor hosting en voor de weergave van de website worden deels door onze service providers uitgevoerd in het kader van een verwerking in onze opdracht. Voor zover in het kader van de onderhavige gegevensbeschermingsverklaring niets op een andere manier wordt uitgelegd, worden alle toegangsgegevens alsook alle gegevens, die in de daartoe voorziene formulieren op deze website verzameld worden, op hun servers verwerkt. Bij vragen over onze service providers en de basis voor onze samenwerking met hen kunt u gebruik maken van de contactgegevens die in deze gegevensbeschermingsverklaring opgenomen zijn.

2. Gegevensverwerking voor contactopname en communicatie met klanten

We verzamelen persoonsgegevens, als u ons deze vrijwillig meedeelt wanneer u contact opneemt met ons (bv. via het contactformulier of e-mail). De verplichte velden worden als zodanig aangegeven, omdat we in deze gevallen de gegevens absoluut nodig hebben voor de verwerking van uw contactopname en we u zonder deze gegevens geen antwoord kunnen sturen. Welke gegevens verzameld worden, is te zien op de betreffende invulformulieren. We gebruiken de gegevens die u ons meedeelt niet voor de verwerking van uw aanvragen overeenkomstig art. 6 lid 1 zin 1 onder b van de AVG (GDPR).

Na de volledige afhandeling van uw klantenvraag wordt de toegang tot uw gegevens voor verdere verwerking beperkt en na afloop van de wettelijke bewaringstermijnen volgens het belasting- en handelsrecht  overeenkomstig art. 6 lid 1 zin 1 onder c van de AVG (GDPR) gewist, voor zover u niet uitdrukkelijk heeft ingestemd met het verdere gebruik van uw gegevens overeenkomstig art. 6 lid 1 zin 1 onder a van de AVG (GDPR) of we ons voorbehouden om deze gegevens nog verder te gebruiken, binnen de wettelijk toegestane mogelijkheden en waarover we u in deze uitleg informeren.

3. Cookies en andere technologieën

Algemene informatie

Om het bezoek aan onze website aantrekkelijker te maken en het gebruik van bepaalde functies mogelijk te maken, gebruiken we op verschillende pagina's technologieën die ook zogenaamde cookies inhouden. Cookies zijn kleine tekstbestanden, die automatisch op uw eindtoestel worden opgeslagen. Sommige van de cookies die we gebruiken, worden bij het afsluiten van de browser weer gewist (zogenaamde session-cookies). Andere cookies worden in uw toestel opgeslagen zodat we uw browser bij het volgende bezoek herkennen (permanente cookies).

We gebruiken deze technologieën omdat ze onontbeerlijk zijn voor het gebruik van bepaalde functies van onze website (bv. voorkeursinstellingen van de website). Door deze technologieën worden het IP-adres, het tijdstip van het bezoek, informatie over het toestel en de browser alsook informatie over uw gebruik van onze website (bv. informatie over uw voorkeuren) verzameld en verwerkt. Dit dient in het kader van een afweging van de doorslaggevende gerechtvaardigde belangen voor een optimale voorstelling van ons aanbod overeenkomstig art. 6 lid 1 zin 1 onder f van de AVG (GDPR).

Daarnaast gebruiken we technologieën om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen, waaraan we onderworpen zijn (bv. om te kunnen aantonen dat we toestemming hebben verkregen voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens) alsook voor webanalyse en online marketing. Verdere informatie hierover, inclusief de betreffende rechtmatige grondslag voor de gegevensverwerking vindt u in de volgende titels van deze gegevensbeschermingsverklaring.

De cookie-instellingen voor uw browser vindt u onder de volgende links: Microsoft Edge™ / Safari™ / Chrome™ / Firefox™ / Opera™

Voor zover u toestemt met het gebruik van de technologieën overeenkomstig art. 6 lid 1 zin 1 onder a AVG (GDPR), kunt u uw toestemming op elk moment herroepen door een bericht te sturen naar het contactadres opgenomen in deze gegevensbeschermingsverklaring.

4. Gebruik van cookies en andere technologieën voor webanalyse en reclamedoeleinden

Voor zover u hiervoor uw toestemming heeft verleend overeenkomstig art. 6 lid 1 zin 1 onder a van de AVG (GDPR), gebruiken we op onze website de volgende cookies en andere technologieën van externe aanbieders. Wanneer de doelstelling vervalt en we het gebruik van de betreffende technologie stopzetten, worden de in deze context verzamelde gegevens gewist. U kunt uw toestemming op elk moment met onmiddellijke ingang voor de toekomst intrekken. Verdere informatie over de mogelijkheden voor herroeping vindt u in het hoofdstuk "Cookies en andere technologieën". Verdere informatie, inclusief de basis van onze samenwerking met de afzonderlijke verstrekkers vindt u bij de betreffende technologieën. Bij vragen over deze service providers en de basis voor onze samenwerking met hen kunt u gebruik maken van de contactgegevens die in deze gegevensbeschermingsverklaring opgenomen zijn.

Andere leveranciers van diensten voor webanalyse- en online marketing

Gebruik van Matomo als software-oplossing voor webanalyse

Voor de analyse van de website worden met de Software Matomo van InnoCraft Ltd., 150 Willis St, 6011 Wellington, Nieuw Zeeland gegevens verzameld  (IP-adres, tijdstip van het bezoek, informatie over toestellen en browser alsook informatie over uw gebruik onze website) verzameld en opgeslagen, en daaruit worden gebruikersprofielen samengesteld op basis van gepseudonimiseerde gegevens. Hiervoor kunnen cookies gebruikt worden. De gepseudonimiseerde gebruikersprofielen worden zonder een afzonderlijk meegedeelde, uitdrukkelijke toestemming niet samengevoegd met de persoonsgegevens van de drager van het pseudoniem. Die gegevensverwerking door Matomo voltrekt zich op onze servers.

5. Sociale media

Onze online aanwezigheid op Facebook (by Meta), Instagram (by Meta), Youtube

Voor zover u hiervoor uw toestemming heeft verleend overeenkomstig art. 6 lid 1 zin 1 onder a van de AVG (GDPR) ten aanzien van de betreffende leveranciers van sociale media, worden bij uw bezoek aan onze online platforms op de hierboven genoemde sociale media uw gegevens automatisch verzameld en opgeslagen. Dit gebeurt met het oog op marktonderzoek en reclamedoeleinden, waarvoor we gepseudonimiseerde gebruikersprofielen opmaken. Deze kunnen gebruikt worden om bv. reclame binnen en buiten de platformen in te schakelen die mogelijk overeenkomen met uw interessegebied. Hiertoe worden over het algemeen cookies ingezet. De gedetailleerde informatie voor de verwerking en het gebruik van gegevens door de betreffende leveranciers van sociale media alsook de contactgegevens en uw betreffende rechten en instelmogelijkheden voor de bescherming van uw privéleven, vindt u op de links hieronder naar de gegevensbeschermingsverklaringen van de leveranciers. Heeft u hierover toch nog meer hulp nodig, dan kunt u gerust contact opnemen met ons.

Facebook (by Meta) ) is een aanbod van het Meta Platforms Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland ("Meta Platforms Ireland“). De informatie die automatisch verzameld wordt door Meta Platforms Ireland over uw gebruik van onze online platforms op Facebook (by Meta) wordt over het algemeen doorgestuurd naar een server van Meta Platforms, Inc.,Inc., 1 Willow Road, Menlo Park, California 94025, USA en daar opgeslagen. Voor de USA is het adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie niet geldig. Onze samenwerking met u steunt op de standaardbepalingen van de Europese Commissie.  De gegevensverwerking in het kader van het bezoek aan een Facebook (by Meta) Fanpage is gebaseerd op een akkoord tussen de gezamenlijke verantwoordelijken overeenkomstig art. 26 van de AVG (GDPR). Verdere informatie (informatie inzagegegevens) vindt u hier.

Instagram (by Meta) is een aanbod van het Meta Platforms Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland ("Meta Platforms Ireland“) De informatie die automatisch verzameld wordt door Meta Platforms Ireland over uw gebruik van onze online platforms op Instagram) wordt over het algemeen doorgestuurd naar een server van Meta Platforms, Inc., Inc., 1 Willow Road, Menlo Park, California 94025, USA en daar opgeslagen. Voor de USA is het adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie niet geldig. Onze samenwerking met u steunt op de standaardbepalingen van de Europese Commissie.  De gegevensverwerking in het kader van het bezoek aan een Instagram (by Meta) Fanpage is gebaseerd op een akkoord tussen de gezamenlijke verantwoordelijken overeenkomstig art. 26 van de AVG (GDPR). Verdere informatie (informatie inzagegegevens) vindt u hier.

YouTube wordt aangeboden door Google Ierland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland ("Google"). De informatie die automatisch verzameld wordt door Google over uw gebruik van onze online platforms op YouTube worden over het algemeen doorgestuurd naar een server van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA en daar opgeslagen. Voor de USA is het adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie niet geldig. Onze samenwerking met u steunt op de standaardbepalingen van de Europese Commissie.

6. Contactgegevens en uw rechten

6.1 Uw rechten

Als betrokkene heeft u de volgende rechten:

 • overeenkomstig art. 15 van de AVG (GDPR) het recht op informatie over de persoonsgegevens die we in het aangegeven kader over u verwerkt hebben;
 • overeenkomstig art. 16 van de AVG (GDPR) het recht op onmiddellijke verbetering van onjuiste of aanvulling van onvolledige persoonsgegevens die wij over u hebben opgeslagen;
 • overeenkomstig art. 17 van de AVG (GDPR) het recht om te eisen dat de door ons opgeslagen persoonsgegevens worden gewist, voor zover de verdere verwerking niet nodig is:
  • voor het uitoefenen van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie;
  • om te voldoen aan een wettelijke verplichting;
  • om redenen van openbaar belang of
  • voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen;
 • overeenkomstig art. 18 van de AVG (GDPR)  het recht, de beperking te eisen van de verwerking van uw persoonlijke gegevens, voor zover
  • de juistheid van de gegevens door u wordt bestreden;
  • de verwerking onrechtmatig is, en u toch het wissen afwijst;
  • we de gegevens niet meer vereisen, maar u deze wel vereist voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen
  • u overeenkomstig art. 21 van de AVG (GDPR) bezwaar heeft aangetekend tegen de verwerking;
 • overeenkomstig art. 20 van de AVG (GDPR) het recht om de persoonsgegevens die u ons heeft verstrekt, in een gestructureerd, gangbaar en elektronisch leesbaar formaat te verkrijgen of te laten doorsturen naar een andere verantwoordelijke;
 • overeenkomstig art. 77 van de AVG (GDPR) het recht klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. Over het algemeen kunt u hiertoe contact opnemen met de toezichthoudende autoriteit van uw gebruikelijke woonplaats of werkplaats of met onze hoofdvestiging.

Recht van bezwaar

Voor zover wij voor de garantie van een afweging van de belangen van onze doorslaggevende gerechtvaardigde belangen uw persoonsgegevens verwerken zoals hierboven uitgelegd, kunt u bezwaar aantekenen tegen deze verwerking in de toekomst. Indien de verwerking gebeurt met het oog op direct marketing, dan kunt u dit recht op elk moment zoals hierboven beschreven uitoefenen. Voor zover de verwerking gebeurt voor andere doeleinden, heeft u alleen een recht van bezwaar na voorleggen van redenen die voortvloeien uit uw bijzondere situatie.

Na de uitoefening van uw recht van bezwaar zullen we uw persoonsgegevens niet verder verwerken voor deze doeleinden, tenzij we dwingende redenen voor bescherming kunnen voorleggen, die zwaarder doorwegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of wanneer de verwerking dient voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen.

Dit geldt niet wanneer de verwerking gebeurt voor het doel van direct marketing. Dan zullen we uw persoonsgegevens verder verwerken voor dit doel.

6.2 Contactmogelijkheden

Bij vragen voor de verzameling, de verwerking of het gebruik van uw persoonsgegevens, voor informatie, verbetering beperking of wissing van gegevens alsook intrekking van toegekende toestemmingen of bezwaar tegen een bepaald gebruik van gegevens kunt u contact opnemen met onze bedrijfsfunctionaris voor gegevensbescherming.

Functionaris voor gegevensbescherming:

Thomas Werning
Dieselstraße 12
32791 Lage
Duitsland

datenschutz@tshs.eu

Gegevensbeschermingsverklaring opgesteld met Trusted Shops Wetstteksten in samenwerking met FÖHLISCH Advocaten.