Afplakpleisters

"Alleen het oog schept de wereld" - Christian Morgenstern

Voordat het definitieve gezichtsvermogen bij kinderen is ontwikkeld, gaan er wat jaren voorbij waarin de gezichtsscherpte verder verbetert. Tijdens deze fase als kind kan echter een blijvende gezichtszwakte in de vorm van amblyopie ontstaan door een verschil in gezichtsscherpte van de ogen. De ogen werken hierbij niet synchroon. Optisch gezien is de reeds opgetreden amblyopie vaak merkbaar door scheelzien (strabisme), wat veroorzaakt wordt door onvoldoende samenwerking tussen beide ogen. Hierdoor ontstaan dubbele beelden die door de hersenen niet tot één beeld kunnen worden samengevoegd. Ouders kunnen herkennen of hun kind last heeft van scheelzien als het vaak valt, struikelt of misgrijpt. Alleen de oogarts of de orthoptist kan een precieze diagnose stellen. Scheelzien kan nauwkeurig met een speciale onderzoeksprocedure worden gediagnosticeerd en er kan een mogelijke gezichtszwakte worden vastgesteld die qua ernst van geval tot geval sterk kan verschillen.

Het onderscheid tussen de vormen van strabisme wordt gebaseerd op de duur van het optreden of de kijkrichting. Bij latent scheelzien is de afwijkende stand van het oog voor niet-ingewijden niet herkenbaar, omdat deze meestal slecht licht van aard en niet continu aanwezig is. Daartegenover staat dat manifest scheelzien altijd herkenbaar is. Bij deze vorm hoort ook het begeleidend scheelzien dat vaak voorkomt bij kinderen. In het algemeen geldt het volgende: vroegtijdig onderzoek door de oogarts of de orthoptist maakt een tijdige diagnose en behandeling mogelijk van eventueel aanwezige visuele afwijkingen en stoornissen van het dubbelzijdig zicht.

Hoe verloopt de behandeling met afplakpleisters?

Eerst krijgen de betrokken kinderen een bril voorgeschreven om de geconstateerde gezichtszwakte te corrigeren. Om het scheelzien van het kind volledig te verhelpen, is het nodig om het loensende oog te trainen. Dit wordt bereikt door het sterkere oog af te plakken met een afplakpleister. In overleg met de behandelend arts of de orthoptische afdeling wordt de oogpleister gedurende enkele uren of de hele dag gedragen. Het afplakken van het niet-loensende oog wordt geregeld via een individueel behandelplan voor de kinderen. Daarbij wordt samen met de oogarts of de orthoptist bepaald hoelang en hoe vaak de pleister wordt gedragen. De juiste maat van de oogpleister wordt bepaald zodat die tijdens het dragen goed blijft zitten en op het oog van het kind past. Als extra motivatie kunnen de kinderen een van de ORTOPAD®-motieven uitkiezen. Overeenkomstig het individuele behandelplan wordt het oog van het kind vervolgens in een vertrouwde omgeving met de passende oogpleister afgedekt. Omdat het kind hierbij alleen het loensende oog gebruikt, wordt de waarneming getraind en het zicht verbeterd.

Het gebruik van afplakpleisters

Kleine kinderen hebben meestal een eigen willetje. Daarom is het vaak moeilijk om hen van de noodzaak van een oogpleister te overtuigen. Voor de meeste kinderen is het dragen van de afplakpleister een lastige aangelegenheid die hun drang naar vrijheid inperkt. Niet alleen het geduld van jonge mensen maar ook dat van hun ouders wordt daarbij geregeld op de proef gesteld. De kinderen zullen doorgaans echter snel wennen aan de noodzakelijke afplakpleisters en ze tijdens hun dagelijkse bezigheden vergeten. Hetzelfde geldt voor het dragen van een bril die vaak ter aanvulling op de behandeling met oogpleisters wordt voorgeschreven. Om het kind extra te motiveren, kunnen ouders hen belonen of een positieve draai geven aan het dragen van de oogpleister door speciale spelletjes of activiteiten te organiseren.

Een kwestie van perspectief - afplakpleisters

Om kinderen gemotiveerd aan de behandeling van scheelzien mee te laten doen, is het belangrijk dat ze de afplakpleisters accepteren en graag dragen. Als een kind zelf een kindvriendelijk pleistermotief mag uitkiezen, afhankelijk van de persoonlijke voorkeuren en interesses, kan dat het welzijn en de actieve deelname van het kind tijdens de behandeling ondersteunen en bevorderen. Daarnaast kunnen de ouders nog allerlei andere strategieën toepassen. Zo kan het kind een uitleg krijgen over de noodzaak van de behandeling en kan het dragen van de pleister als een vast ritueel in het dagelijks leven worden opgenomen. Het kind moet een positief basisgevoel over de oogpleister worden krijgen doordat deze als ‘mooi’ of ‘cool’ worden aangeduid. Ouders kunnen bovendien een afplakpleister aanbrengen op speelgoed of een knuffeldier van het kind of zelf een afplakpleister opdoen. Ook prijzen en kleine beloningen kunnen de motivatie vergroten. Soms kan het echter ook zinvol zijn om de pleister helemaal niet zoveel betekenis en aandacht te geven. De oogpleister kan dan worden aangebracht als de kinderen op school of in de kleuterklas zijn of als ze toch worden afgeleid door bezigheden in hun vrije tijd. Meer tips kunt u vinden op onze pagina motivatietips.

Geschikte producten voor de occlusiebehandeling

Om het verminderd gezichtsvermogen van het kind afdoende te kunnen behandelen, is naast overleg met een oogarts of een orthoptist het gebruik van geschikte medische producten onontbeerlijk. De ORTOPAD®-oogpleisters worden aanbevolen voor correctie van de scheelzienshoek. Deze worden aangeboden door Trusetal Verbandstoffwerk GmbH en zijn speciaal afgestemd op de behoeften van kinderen. Dankzij hun kleurrijke en creatieve motieven bieden ze de kinderen ook voldoende afwisseling. De oogpleisters worden in verschillende maten geproduceerd en aangeboden zodat de afplakpleister optimaal zit. Voor een effectieve therapie beschikt elke oogpleister over een lichtdichte beschermlaag die voorkomen dat het afgedekte oog ongewenste lichtprikkels krijgt. De lijm in de oogpleister wordt geactiveerd door licht op de warme huid te drukken. Door de zeer huidvriendelijke lijm hebben de afplakpleisters een slipvaste hechting en wordt irritatie van het ooggebied voorkomen. Dit zorgt ervoor dat het product tijdens elke activiteit van het kind blijft zitten. Nadat de pleister overeenkomstig het behandelplan is gedragen, kan deze moeiteloos en zonder pijn worden verwijderd. Al deze eigenschappen van de ORTOPAD®-oogpleisters dragen eraan bij dat het kind de pleistertherapie als aangenaam ervaart.